Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa) CSTB, jest francuską organizacją narodową świadczącą usługi w zakresie badań i innowacji, doradztwa, testowania, szkoleń i certyfikacji w przemyśle budowlanym. Piping Logistics zapewnia jakość swoich produktów poprzez uzyskanie certyfikacji od CSTB. Zobacz poniżej listę naszych produktów zatwierdzonych przez CSTB i ich certyfikaty.

Certyfikaty CSTB

Skontaktuj się z nami
aby znaleźć naszego dystrybutora w swoim regionie lub aby zostać partnerem. Wyczekujemy na możliwość zrealizowania Twoich potrzeb!