Dit document beschrijft het beleid en vermeldt de voorwaarden om niet-defecte goederen te retourneren of er schadevergoeding voor de vragen. Dit retourbeleid inzake goederen is van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen PIPING LOGISTICS (de verkoper) en de klant (de koper). In geval van geschillen gelden enkel de algemene verkoopvoorwaarden van Piping Logistics.

RETOURNEREN VAN NIET-DEFECTE GOEDEREN ALS GEVOLG VAN FOUTEN BIJ DE BESTELLING / VERZENDING

 • De koper moet de producten onmiddellijk bij ontvangst controleren. De koper wordt geacht de producten te hebben aanvaard, tenzij hij binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de producten de verkoper schriftelijk meldt dat de producten niet conform zijn en de non-conformiteit in commercieel redelijke details beschrijft.
 • Producten die krachtens de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper werden geleverd en aanvaard, kunnen enkel worden geretourneerd als de verkoper vooraf schriftelijk op de hoogte werd gesteld van de reden voor de retourzending en de verkoper de kans heeft gehad om het aangevoerde defect of de tekortkoming te verifiëren en dat erkend heeft.
 • In de aanvraag om materiaal terug te sturen moeten de beschrijving van het materiaal, de reden voor retournering, het klantordernummer en/of klantfactuurnummer worden vermeld om de aanvraag te kunnen verwerken.
 • Materiaal dat wordt geretourneerd als gevolg van fouten bij de bestelling en/of verzending vanwege de verkoper worden voor het volledige bedrag gecrediteerd op voorwaarde dat het materiaal binnen dertig (30) dagen na de datum van de oorspronkelijke verzending geretourneerd zijn.
 • Het bedrag wordt pas gecrediteerd nadat de verkoper het materiaal geïnspecteerd en gecontroleerd heeft.
 • De transportkosten voor geretourneerde goederen zijn voor rekening van de verkoper.
 • Als de verkoper vervangende producten noodzakelijk acht, worden ze door de verkoper betaald en op zijn kosten verzonden.

RETOURNEREN VAN NIET-DEFECTE GOEDEREN ALS GEVOLG VAN EEN FOUT VAN DE KOPER

 • De koper moet de producten onmiddellijk bij ontvangst controleren. De koper wordt geacht de producten te hebben aanvaard, tenzij hij binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de producten de verkoper schriftelijk meldt dat de producten niet conform zijn en de non-conformiteit in commercieel redelijke details beschrijft.
 • Producten die krachtens de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper werden geleverd en geaccepteerd, kunnen enkel worden geretourneerd als de verkoper vooraf schriftelijk op de hoogte werd gesteld van de reden voor de retourzending en de verkoper heeft ingestemd met de retourzending.
 • In de aanvraag om materiaal terug te sturen moeten de beschrijving van het materiaal, de reden voor retournering, het klantordernummer en/of klantfactuurnummer worden vermeld om de aanvraag te kunnen verwerken.
 • Materiaal dat wordt geretourneerd als gevolg van een fout van de koper wordt alleen aanvaard als de producten niet werden gebruikt en ze zich in de originele staat en oorspronkelijke verpakking bevinden.
 • Uitsluitend producten die niet werden gebruikt en die zich in de originele staat en oorspronkelijke verpakking bevinden, kunnen worden terugbetaald met aftrek van 15% voor de kosten voor administratie en heropslag.
 • De transportkosten voor geretourneerde goederen zijn voor rekening van de koper.
 • Als de koper vervangende producten noodzakelijk acht, worden ze door de koper betaald en op zijn kosten verzonden.

VORDERINGEN

De vorderingen die de koper heeft wegens fouten in de facturering, vrachtkosten of defecte producten van welke aard dan ook moeten worden verwerkt volgens het beleid van Piping Logistics inzake registratie van klachten.

GARANTIE

 • De verkoper garandeert dat alle producten vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden. Dit beleid is niet van toepassing op producten die worden teruggegeven wegens normale slijtage of als gevolg van schade of ongevallen door verwaarlozing, gebrek aan toezicht of onderhoud, onjuist gebruik of onjuiste montage..
 • Alle overige klachten of eisen tot schadevergoeding of compensatie, andere dan diegene die in dit artikel worden vermeld, zijn uitgesloten, ongeacht de juridische of andere gronden waarop ze gebaseerd zijn.
 • Ingeval de verkoper contractueel aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van zijn verplichtingen, mag de vergoeding als gevolg daarvan niet meer bedragen dan de waarde van de goederen (excl. btw) die aanleiding geven tot schadevergoeding.
Download hier ons retourbeleid.

Opmerking: Voor meer bijzonderheden gaat u naar onze algemene voorwaarden.

Contacteer ons
om uw lokale verdeler te vinden of om een partner te worden. We kijken er alvast naar uit om aan uw wensen te voldoen!